Regler

 
Reglene der anvendes i Pitch and Putt er defineret af FIPPA, IPPA, i samråd med de nationale Pitch & Putt organisationer og R&A.
FIPPA, IPPAs vedtægter definerer Pitch & Putt med følgende karakteristika:
 
1. Afstande:
(a) Hul længde: Maksimum 90 meter.
(b) 18 huls bane længde: Maksimum 1.200 meter.
(c) alle huller er par 3 huller
 
2. Antal køller tilladt:
Maksimum antal køller tilladt er tre - hvoraf den ene skal være en putter.
 
3. Teested:
Teestedet på hullet, der skal spilles fra, er fælles for alle spillere.
 
 
Intro til Pitch&Putt - Engelsk version - : 1 -
 
 
 
Kan du svare på nedenstående spørgsmål ?
 
Hvordan afgør man om en bold er ubrugelig til spil?
Hvornår er en bold på green?
Hvordan afgør man  hvor lang tid en bold har hængt over hulkanten?
Hvordan må/skal man droppe bolden?
Hvad er en flytbar forhindring og hvad må man gør med den?
Hvordan tager man lempelse fra et sprinkler hoved eller en sti?
Hvornår skal man droppe om?
Hvordan tager man lempelse fra en vandhazard?
Hvordan erklærer man en bold uspillelig?
 
Lær reglerne hurtigt - brug Knudsens Regelguide
 
 
knudsenregelguide1
  
 
Pitch & Putt Handicap
Et handicap er en talværdi for en spillers styrke, regnet som det antal slag han eller hun i gennemsnit spiller over banens Standard Scratch Score (SSS) under turneringsforhold. Standard Scratch Score er den score, som en scratch- spiller (en spiller med handicap 0) forventes at spille på en korrekt opmålt bane. Hvis det drejer sig om en 9-hullers bane gælder Standard Scratch Score som to runder. Hvis det drejer sig om en 6-hullers bane gælder Standard Scratch Score som tre runder. SSS for en 18 hullers bane er 54.
Handicappet skal udtrykke en spillers aktuelle spilstyrke, og dermed gøre det muligt for spillere af forskellig styrke at konkurrere mod hinanden på lige fod i matcher. Nedenstående handicap system er det officielle IPPA/DPPU handicapsystemet.
.
Handicap er delt ind i fire grupper
.

Gruppe 1: handicap fra 0 - 5,4
Gruppe 2: handicap fra 5,5 - 12,4
Gruppe 3: handicap fra 12,5 - 18,0
Gruppe 4:
handicap fra 18,1 - 36,0

.
.
  
At få det første handicap
En spiller får sit første handicap når et bestemt antal runder er opnået, og de passer til et handicap i en af de nævnte grupper. I princippet kan man starte i alle grupperne undtaget i gruppe 1. Normalt vil man starte i gruppe 4. Her er det nok at opnå en 9-hullers score. For at starte i en af de andre grupper, er det nødvendigt at opnå tre 18-hullers score hvis gennemsnit så bestemmer starthandicappet. Når starthandicappet på den måde er fastsat, bliver det løbende reguleret op og ned i systemet som beskrevet nedenfor.
.
Regulering af handicap
For at sikre at handicappet viser spillerens aktuelle styrke, bliver det reguleret efter hver tællende runde - både op og ned - med en faktor, som er bestemt af handicap-gruppen. Skemaet viser hvordan.
.
.
Gruppe Spillerhandicap Score under SSS fratræk for hvert slag Bufferzone Score over SSS tillæg for hvert slag
1 0,0-5,4 0,2 3 0,2
2 5,5 - 12,4 0,4 3 0,2
3 12,5-18,0 0,6 3 0,2
4 18,1-36,0 0,8 4 0,2
.
.
Handicappet reguleres kun op, når scoren er mindst tre slag dårligere end spillerens handicap. Uanset scoren reguleres kun med den faktor, der er angivet i skemaet. Bemærk at en regulering til et lavere handicap derimod er per slag bedre end handicappet.
.
Spillehandcap og decimal handicap
For hver spiller føres et handicap-registerkort hvor der føres to forskellige handicap: Det teoretiske handicap - eller decimalhandicap - som er korrekt til en decimal, og det praktiske handicap - spillehandicappet - som er decimalhandicappet rundet af til et helt tal (0,5 bliver rundet op). Decimalhandicappet bliver justeret efter hver eneste runde, og spillehandicappet bliver så justeret, så snart decimalhandicappet bestemmer det.
.
Hvilke scores kan bruges til at regulere handicap?
Både scores som er opnået under turneringer, i lokale matcher og under træningsrunder kan bruges til at regulere handicap såfremt scoren er noteret på et scorekort, der minimum indeholder følgende:
 • Navnet på banen der er spillet på
 • Banens Standard Scratch Score - SSS
 • Dato
 • Det fulde navn på spilleren
 • Det fulde navn på markøren
 • Hvilket teested der er spillet fra
 • Spillerens handicap før runden
 • Hullængder
 • Hulnumre samt scores for de spillede huller som altid er 3
 • Rundenummer
 • Totalscore efter runden samt underskrift fra spilleren (det fulde navn) og markøren (det fulde navn)
Desuden er det en forudsætning at banen er opmålt korrekt i henhold til de regler, som DPPU har fastsat (se længere nede på siden)
For turneringer spillet i udlandet, for eksempel alle FIPPA, IPPA turneringer, påhviler det spilleren selv, at dokumentere resultaterne og banens længde, for eksempel ved hjælp af resultatlisten og scorekort.
For at få reguleret sit handicap indsendes det korrekt udfyldte scorekort til klubbens egen scorekeeper, der er ansvarlig for at overføre resultatet på et standardiseret regneark samt indsende både regneark og originalt scorekort til DPPU's scorekeeper. Dato (for at handicap kan beregnes i rigtig rækkefølge), banens navn samt banen SSS, det fulde navn på spilleren der skal korrigeres handicap på, spillerens handicap før runden samt spillerens totalscore.
.
Aldersgrupper
I Pitch & Putt sporten er der ikke forskel på de betingelser og regler drenge og piger konkurrerer under. Alligevel har man valgt at inddele spillerne i grupper ikke mindst med tanke på mesterskaber og internationale turneringer. Men vær opmærksom på, at det stadig er den med laveste score - uanset alder og køn - som vinder spillet/turneringen, også et VM.
J - gruppe : Junior - fra det fyldte 8. år til og med det fyldte 16. år
A - gruppe : Voksen - over 16 år og under 55 år
S - gruppe : Senior - fra fyldte 55. år
.
Opmåling af banen
I forhold til FIPPA, IPPA´s regler om maximal længde på 90 meter på et hul og med en maximal banelængde for en 18 hullers bane på 1200 meter og i forhold til handicapsystemet er en korrekt opmåling af banen helt nødvendig.
Opmåling af banen skal foretages i en lige linie fra tee til midten af green.
I tilfælde af et dog-leg på hullet, skal der måles gennem midten af fairway til et punkt 10 meter til højre/venstre for aksen, og derfra videre til midten af green.
Opmålingen skal foretages af en DPPU autoriseret person, som skal nedskrive hullernes længde og banens totale længde. Hvis banen senere ændres, er det kun nødvendigt at opmåle det eller de huller, der er blevet lavet om.
Definition : Et huls længe er defineret som afstanden mellem Tee-boksens forkant og midten af green.


Intro til Pitch&Putt - Engelsk version - :1-
navnet på banen der er spillet på